Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Besluitenlijst 2012A04407
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33466-6

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04407
Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 februari 2013 Nota van wijziging - 33466-7

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

28 februari 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)