Wetsvoorstel 33407 - 18 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 november 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport