Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 juni 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
In handen van commissie stellen (algemeen)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport