Wetsvoorstel 33240-IXB - 16 mei 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd