Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 oktober 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd