Wetsvoorstel 33112 - 7 december 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 maart 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport