Wetsvoorstel 32854 - 8 augustus 2011
Indiener: Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 maart 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport