Wetsvoorstel 32854 - 8 augustus 2011
Indiener: Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 maart 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2012A02930
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers (VVD) - 1 oktober 2012 - 32854-15

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 oktober 2012

Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)