Wetsvoorstel 32839 - 6 juli 2011
Indiener: Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 februari 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering