Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Besluitenlijst 2014A0140115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 september 2014. Aanbieding van het Rapport van Alterra inzake afstand veehouderij tot woningen - 32792-8

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng verslag Wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (TK 33 979) op 9 oktober 2014 om 12.00 uur.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van de Wet

9 oktober 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2011A02842
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 september 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32792-6

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

6 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02842
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 september 2011 Nota van wijziging - 32792-7

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

6 oktober 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)