Gepubliceerd: 22 september 2014
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32792-8.html
ID: 32792-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 september 2014

Naar aanleiding van het Nota-overleg op 15 september jl. over de initiatiefnota «Een gezonde veehouderij» van het lid Van Gerven (SP) zend ik u een rapportage van instituut Alterra van Wageningen UR1. In deze rapportage is een onderbouwing gegeven van het aantal veehouderijbedrijven dat binnen een afstand van 250 meter is gelegen van burgerwoningen.

De conclusie is dat van de toekomstgerichte veehouderijbedrijven meer dan 70% is gelegen binnen 250 meter van een burgerwoning (niet zijnde agrarische bedrijfswoningen). Verder ligt ruim 7% van alle intensieve veehouderijbedrijven binnen 250 meter van een woonkern.

Zoals aangekondigd in het Nota-overleg zal ik in het wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid nader aandacht besteden aan het onderscheid in gezondheidsrisico’s van veehouderijen voor woonkernen en voor verspreid liggende burgerwoningen in het landelijk gebied.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma