Wetsvoorstel 32710-XIV - 18 mei 2011
Indiener: Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg