Wetsvoorstel 32710-X - 18 mei 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Zonder stemming aangenomen
Brief regering
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag