Wetsvoorstel 32500-I - 21 september 2010
Indiener: Jan Peter Balkenende (minister-president , minister algemene zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
In handen van commissie stellen (algemeen)