Wetsvoorstel 32401 - 4 juni 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2010
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport