Wetsvoorstel 32316 - 10 februari 2010
Indieners: Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA), Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 mei 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Leveren inbreng
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
In handen van commissie stellen (algemeen)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport