Wetsvoorstel 32276 - 29 december 2009
Indieners: Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 oktober 2010
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport