Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 april 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet