Wetsvoorstel 32146 - 23 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 oktober 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport