Wetsvoorstel 32131 - 14 september 2009
Indieners: Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 april 2011
Status: Aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Agenderen - technische briefing
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - controversiële status behouden (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd