Wetsvoorstel 32129 - 14 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport