Wetsvoorstel 31924-V - 20 mei 2009
Indieners: Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken) (CDA), Bert Koenders (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Brief regering
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Motie
Behandelen [en afdoen]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Rapport Algemene Rekenkamer
Memorie van toelichting
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen