Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 september 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Verslag van een schriftelijk overleg
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport