Stemming

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket)

100,0 %
0,0 %


PvdA

SP

GL

Verdonk

D66

SGP

CU

VVD

PVV

PvdD

CDA