Gepubliceerd: 27 april 2009
Indiener(s): Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31907-5.html
ID: 31907-5

31 907
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 27 april 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel I, wordt aan het einde van het eerste lid van artikel 32n een punt geplaatst.

II

In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 33c, eerste lid, «een daartoe ingestelde een portaalsite» vervangen door: een daartoe ingestelde portaalsite.

III

In artikel I, onderdeel L, punt 2, wordt de komma aan het einde van het vierde lid vervangen door een punt.

IV

In artikel IV, onderdeel F, wordt in punt 2 «In tweede lid wordt» vervan-gen door: In het tweede lid wordt.

V

In artikel IV, onderdeel G, wordt in punt 4 «In vierde lid wordt» vervan-gen door: In het vierde lid wordt.

VI

In artikel IV, onderdeel G, wordt in punt 5 «In vijfde lid wordt» vervan-gen door: In het vijfde lid wordt.

VII

In artikel IV, onderdeel G, wordt in punt 6 «In zesde lid wordt» vervan-gen door: In het zesde lid wordt.