Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 mei 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State