Stemming

Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard

100,0 %
0,0 %


GL

SP

Verdonk

PvdD

PVV

CU

CDA

SGP

PvdA

VVD

D66