Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 november 2008
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Nota van wijziging
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Nota van verbetering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd