Stemming

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder

83,3 %
16,7 %


CDA

SGP

PVV

Verdonk

D66

PvdA

PvdD

CU

SP

VVD

GL