Wetsvoorstel 31700-IXB - 16 september 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Motie
Stemmen - aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Nota van verbetering
Behandelen [en afdoen]
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)