Wetsvoorstel 31567 - 28 augustus 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 november 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
In handen van commissie stellen (algemeen)