Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie
Ter informatie
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Brief regering