Wetsvoorstel 31446 - 7 mei 2008
Indiener: Ella Vogelaar (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 februari 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet