Wetsvoorstel 31446 -
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 februari 2009
Status: Aangenomen