Wetsvoorstel 31391 -
Partiële wijziging Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met onder meer rechtsontwikkelingen
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 juni 2009
Status: Aangenomen