Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 juni 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet