Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Besluit
Brief regering
Motie
Motie
Besluit
Besluit
Brief regering
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Nota van wijziging
Besluit
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport