Wetsvoorstel 31382 -
Wijziging Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën (verzekering handelsrisico's en verbetering risicobeheer)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering