Stemming

Wijziging Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën (verzekering handelsrisico's en verbetering risicobeheer)

100,0 %
0,0 %


Verdonk

PVV

VVD

PvdA

GL

SGP

CU

D66

CDA

PvdD

SP