Wetsvoorstel 31337 -
Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 september 2008
Status: Aangenomen