Wetsvoorstel 31337 - 4 februari 2008
Indiener: Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 september 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Brief regering
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet