Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 oktober 2009
Status: Aangenomen
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties