Stemming

Motie van het lid Westerveld over met samenwerkingsverbanden afspreken hoe zij de ervaringen van leerlingen en ouders verwerken bij het opzetten, doorontwikkelen en evalueren van ouder- en jeugdsteunpunten

100,0 %
0,0 %


NSC

BBB

D66

CU

DENK

CDA

PvdD

SP

VVD

PVV

SGP

Volt

FVD

JA21

GroenLinks-PvdA


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouder- en jeugdsteunpunten zijn bedoeld voor ondersteuning van ouders en leerlingen in de regio;

overwegende dat het belangrijk is om de geleerde lessen van ervaringsdeskundigen te betrekken bij het inrichten en verbeteren van faciliteiten voor de ondersteuning van kinderen en ouders;

verzoekt de regering om met samenwerkingsverbanden afspraken te maken over hoe zij de ervaringen van leerlingen en ouders verwerken bij het opzetten, doorontwikkelen en evalueren van de ouder- en jeugdsteunpunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over met samenwerkingsverbanden afspreken hoe zij de ervaringen van leerlingen en ouders verwerken bij het opzetten, doorontwikkelen en evalueren van ouder- en jeugdsteunpunten

2024-04-18
Dossier: 36443
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36443-9.html