Stemming

Motie van het lid De Kort over afspraken maken met samenwerkingsverbanden passend onderwijs over het borgen van de onafhankelijkheid van ouder- en jeugdsteunpunten

100,0 %
0,0 %


FVD

D66

CDA

Volt

SGP

NSC

JA21

PVV

SP

VVD

CU

DENK

PvdD

GroenLinks-PvdA

BBB


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DE KORT

Voorgesteld 18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouder- en jeugdsteunpunten formeel onderdeel zijn van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vallen onder de bekostiging van de samenwerkingsverbanden;

overwegende dat het cruciaal is dat de ouder- en jeugdsteunpunten onafhankelijk en alleen in het belang van de ouder en leerling handelen;

verzoekt de regering om afspraken te maken met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs over hoe de onafhankelijkheid van de ouder- en jeugdsteunpunten wordt geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kort


Motie van het lid De Kort over afspraken maken met samenwerkingsverbanden passend onderwijs over het borgen van de onafhankelijkheid van ouder- en jeugdsteunpunten

2024-04-18
Dossier: 36443
Indiener(s): Daan de Kort (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36443-12.html