Stemming

Amendement van het lid Leijten over een evaluatie drie jaar na inwerkingtreding

100,0 %
0,0 %


VVD

Fractie Den Haan

PvdA

DENK

CDA

Groep Van Haga

FVD

D66

BBB

JA21

CU

PVV

BIJ1

Volt

SGP

Omtzigt

PvdD

GL

SP


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 21 december 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na het opschrift van paragraaf 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a. Evaluatie

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud 3 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd wordt. Het wetsvoorstel raakt de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van het internet. Met name de uitvoering van verwijderingsbevelen kan in de praktijk tot ernstige inperking van de mensenrechten leiden. Daarom is het goed dat de Kamer over 3 jaar wordt geïnformeerd over de gevolgen van deze wet in de praktijk en in het bijzonder de praktijk van verwijderingsbevelen.

Leijten


Amendement van het lid Leijten over een evaluatie drie jaar na inwerkingtreding

2022-12-21
Dossier: 36138
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36138-12.html