Stemming

Motie van het lid Omtzigt over bevorderen dat er structureel meer onderzoek komt naar long covid

42,0 %
56,7 %


PvdA

CDA

PvdD

SGP

SP

BIJ1

GL

JA21

Omtzigt

VVD

CU

D66

Volt

FVD

BBB

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PVV

DENK


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderdduizenden mensen langdurig klachten hebben of gehad hebben na een doorgemaakte coronabesmetting;

verzoekt de regering te bevorderen dat er structureel meer onderzoek gedaan wordt naar long covid, de diagnose, de biomedische oorzaak van long covid, de frequentie, de mogelijke behandelmethodes (ook in samenwerking met onder andere het UWV);

verzoekt de regering de Kamer daarover binnen ongeveer een maand te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt


Motie van het lid Omtzigt over bevorderen dat er structureel meer onderzoek komt naar long covid

2022-04-11
Dossier: 36042
Indiener(s): Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36042-13.html