Stemming

Motie van het lid Tielen over de uitwerking voor een overbruggingswet met spoed in een hoofdlijnenbrief aan de Kamer doen toekomen

66,0 %
32,7 %


VVD

CU

SP

JA21

PvdA

Volt

Omtzigt

GL

PVV

PvdD

FVD

CDA

SGP

BBB

Groep Van Haga

D66

DENK

Fractie Den Haan

BIJ1


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij een langetermijncoronabeleid een duurzame wettelijke grondslag hoort in het geval van mogelijke maatregelen;

constaterende dat de regering de Kamer drie opties heeft voorgelegd voor een wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van COVID-19 op de lange termijn, waaronder een zogenoemde overbruggingswet;

van mening dat ook bij een overbruggingswet de proportionaliteit en effectiviteit van wettelijke maatregelen geborgd moeten zijn;

verzoekt de regering de Kamer met spoed de uitwerking voor een overbruggingswet te doen toekomen in een hoofdlijnenbrief en deze wet zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 september, aan de Kamer te zenden;

verzoekt de regering tevens een proportionaliteitstoets uit te voeren en een onderbouwing van de effectiviteit van maatregelen te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen


Motie van het lid Tielen over de uitwerking voor een overbruggingswet met spoed in een hoofdlijnenbrief aan de Kamer doen toekomen

2022-04-11
Dossier: 36042
Indiener(s): Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36042-11.html