Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Temmink ter vervanging van nr. 9 over verkorting van de bewaartermijn van gegevens

56,0 %
42,7 %


Ephraim

DENK

SGP

Fractie Den Haan

SP

BBB

GL

BIJ1

PVV

PvdD

Omtzigt

CDA

Volt

VVD

Groep Van Haga

PvdA

CU

D66

FVD

JA21


Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN TEMMINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 23 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid vervalt « of gepseudonimiseerd, tenzij dit vanwege het doeleinde van de verwerking niet mogelijk is. De resterende persoonsgegevens worden uiterlijk binnen vijf jaar na opslaan vernietigd».

2. In het vijfde lid wordt «vijf jaar» vervangen door «zes maanden».

3. In het zesde lid wordt «vijf jaar» vervangen door «een jaar».

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement de bewaartermijn van gegevens te verkorten van vijf naar één jaar, en de verlengingsmogelijkheid voor de bewaartermijn te verkorten van vijf jaar naar zes maanden. Indieners vinden daarbij aansluiting in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, waarbij de bewaartermijnen korter zijn dan voorgesteld in deze wetswijziging. Indieners zijn van mening dat het opslaan van gevoelige persoonsgegevens niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk is. Daarom ligt aansluiting bij de bewaartermijnen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer voor de hand, te meer omdat de NCTV vooral gericht is op acute dreigingen en crisissituaties.

De noodzaak om gegevens daarom langer te bewaren dan de gegevens van de diensten, ontbreekt volgens indieners daarom.

Van Nispen Temmink


Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Temmink ter vervanging van nr. 9 over verkorting van de bewaartermijn van gegevens

2023-10-23
Dossier: 35958
Indiener(s): Michiel van Nispen , Nicole Temmink (SP)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht staatsrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35958-16.html