Stemming

Gewijzigd amendement van de leden van Nispen en Temmink ter vervanging van nr. 7 over het laten vervallen van de bevoegdheid voor het verwerken van persoonsgegevens

39,3 %
59,3 %


VVD

DENK

BBB

Fractie Den Haan

SGP

PVV

Groep Van Haga

GL

JA21

FVD

Volt

CDA

CU

Omtzigt

D66

SP

PvdD

Ephraim

PvdA

BIJ1


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN TEMMINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 23 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De dubbele punt aan het slot van de aanhef vervalt.

b. Onderdeel a vervalt.

c. De aanduiding «b.» voor onderdeel b vervalt.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het vierde lid vervalt.

4. Het vijfde lid vervalt.

5. In het zesde lid vervalt «onderdeel b,».

II

Artikel 5 vervalt.

Toelichting

De NCTV heeft als taak om informatie over veiligheidsdreigingen samen te brengen en te analyseren. Dit kunnen wetenschappelijke artikelen zijn, maar ook onderzoeken van de AIVD, de MIVD en de politie. Deze diensten hebben tevens als taak veiligheidsdreigingen te analyseren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van publiek toegankelijke bronnen. Deze taak is omkleed met wettelijke waarborgen en toezicht om ongewenst handelen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten te voorkomen en zo de rechtsbescherming van burgers te versterken. De NCTV is nadrukkelijk geen inlichtingen- of veiligheidsdienst. Daarmee vervalt de noodzaak voor het zelfstandig verwerken van persoonsgegevens afkomstig van publiek toegankelijke online bronnen. Indieners beogen daarom met dit amendement de bevoegdheid voor het verwerken van persoonsgegevens te laten vervallen.

Van Nispen Temmink


Gewijzigd amendement van de leden van Nispen en Temmink ter vervanging van nr. 7 over het laten vervallen van de bevoegdheid voor het verwerken van persoonsgegevens

2023-10-23
Dossier: 35958
Indiener(s): Michiel van Nispen , Nicole Temmink (SP)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht staatsrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35958-14.html