Stemming

Amendement van de leden Snels en Van der Lee over 70 miljoen voor gemeenten ivm het Klimaatakkoord

25,3 %
74,7 %


D66

GL

PvdA

VVD

PvdD

DENK

BBB

FVD

Volt

SP

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

CDA

BIJ1

JA21

PVV

SGP

CU


Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELS EN VAN DER LEE

Ontvangen 6 juli 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt «€ 28.552.939.000» vervangen door «€ 28.622.939.000».

II

In artikel 1 Gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 70.000 (x € 1.000).

Toelichting

In afwachting van het nieuwe kabinet, is het belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om de huidige klimaatinzet van medeoverheden te kunnen continueren. Dit amendement zorgt ervoor dat er in 2021 eenmalig € 70 miljoen extra gaat naar gemeenten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het voorkomt daarmee dat gemeenten gedwongen worden de activiteiten voor het Klimaatakkoord af te schalen.

In het klimaatakkoord zijn grote opgaven neergelegd bij medeoverheden. Een van die afspraken was dat de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd zou worden te onderzoeken wat de uitvoeringskosten zijn. De ROB heeft deze lasten in kaart gebracht en voor het huidige begrotingsjaar (2021) gaat het om een bedrag van € 70 miljoen.

Snels Van der Lee


Amendement van de leden Snels en Van der Lee over 70 miljoen voor gemeenten ivm het Klimaatakkoord

2021-07-06
Dossier: 35850-B
Indiener(s): Bart Snels (GL), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-B-5.html