Stemming

Motie van het lid Boucke over de informatie op het stroometiket van Nederlandse energieleveranciers

74,0 %
26,0 %


VVD

SP

Volt

D66

SGP

BBB

FVD

PvdD

CDA

PvdA

CU

BIJ1

GL

PVV

JA21

Groep Van Haga

Omtzigt

Fractie Den Haan

DENK


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BOUCKE

Voorgesteld 9 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat binnen de huidige «garantie van oorsprong»-systematiek de prikkels voor groei van duurzame opwek en investeringszekerheid onvoldoende zijn;

overwegende dat een bijdrage aan de verduurzaming van de elektriciteitsmarkt per leverancier van groene stroom veel kan verschillen doordat de geleverde groene stroom zowel duurzaam als niet duurzaam kan worden ingekocht;

overwegende dat een power purchase agreement (PPA) investeringszekerheid biedt en hiermee een impuls kan geven aan de verduurzaming van de elektriciteitsmarkt;

verzoekt het kabinet te onderzoeken of het GvO-systeem kan worden uitgebreid door GvO's te verstrekken op uur- of kwartierbasis in plaats van enkel op jaarbasis, zodat partijen op basis hiervan PPA's kunnen afsluiten en zo een impuls aan de verduurzaming van de elektriciteitsmarkt kan worden gegeven;

verzoekt de regering te onderzoeken of op het stroometiket van Nederlandse energieleveranciers ook informatie kan worden opgenomen over het land van herkomst van de gebruikte GvO's, zodat consumenten kunnen zien waar de stroom vandaan komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boucke


Motie van het lid Boucke over de informatie op het stroometiket van Nederlandse energieleveranciers

2021-12-09
Dossier: 35814
Indiener(s): Raoul Boucke (D66)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35814-12.html