Stemming

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over werkgevers aansporen om zwangerschap en de combinatie werk en zwangerschap beter bespreekbaar te maken op de werkvloer

82,7 %
16,7 %


SGP

GL

JA21

FVD

DENK

VVD

PVV

CDA

D66

BIJ1

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

BBB

PvdD

SP

Omtzigt

PvdA

CU

Volt


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS

Voorgesteld 8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het College voor de Rechten van de Mens verschillende aanbevelingen heeft gedaan om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met werkgevers en hen aan te sporen om actief aan de slag te gaan met manieren waardoor zwangerschap en de combinatie werk en zwangerschap beter bespreekbaar worden op de werkvloer, bijvoorbeeld door een persoon of orgaan binnen de organisatie hier verantwoordelijk voor te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beukering-Huijbregts


Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over werkgevers aansporen om zwangerschap en de combinatie werk en zwangerschap beter bespreekbaar te maken op de werkvloer

2023-03-08
Dossier: 35673
Indiener(s): Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35673-21.html