Stemming

Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over een coronaverlofregeling voor werkende ouders

98,7 %
1,3 %


Van Kooten-Arissen

CU

SGP

50PLUS

D66

Krol

FVD

GL

VVD

PvdD

PvdA

SP

CDA

DENK

PVV


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het combineren van werk en thuisonderwijs voor veel ouders een zware belasting is en niet alle werkgevers hier soepel mee omgaan;

overwegende dat in de meeste andere Europese landen verlofregelingen zijn uitgewerkt om werkende ouders te ondersteunen;

overwegende dat de basisscholen hopelijk 9 februari weer open kunnen, maar dat dit niet zeker is;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over reeds verkende opties met betrekking tot coronaverlof en in geval van verlengde sluiting van de basisscholen samen met sociale partners een ultieme poging te doen om tot een coronaverlofregeling te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Van Weyenberg


Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over een coronaverlofregeling voor werkende ouders

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-9.html