Stemming

Gewijzigde motie van de leden Gijs van Dijk en Palland over steun voor grensondernemers (t.v.v. 35669-7)

100,0 %
0,0 %


PVV

Krol

D66

PvdA

50PLUS

FVD

DENK

GL

PvdD

VVD

CDA

SP

SGP

Van Kooten-Arissen

CU


Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN PALLAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 2 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grenswerkers en grensondernemers onvoldoende overheidssteun krijgen;

overwegende dat zij nu nauwelijks de boodschappen en de huur kunnen betalen;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten grensondernemers te ondersteunen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Gijs van Dijk

Palland


Gewijzigde motie van de leden Gijs van Dijk en Palland over steun voor grensondernemers (t.v.v. 35669-7)

2021-02-02
Dossier: 35669
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-43.html