Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over steun voor initiatieven om vitaal thuis te werken

86,6 %
13,4 %


CU

GL

SGP

FVD

CDA

PvdA

VVD

50PLUS

D66

Van Kooten-Arissen

Krol

PVV

PvdD

DENK

SP


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SMEULDERS

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aanzienlijk deel van de werkenden die thuis kunnen werken nog steeds regelmatig of volledig op kantoor werkt;

overwegende dat het voor sommige werkgevers nog steeds een uitdaging kan zijn om werknemers op een juiste en verantwoorde manier thuis te laten werken;

verzoekt de regering, initiatieven om vitaal thuis te werken in overleg met sociale partners te stimuleren en te ondersteunen, en hiervoor 5 miljoen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Smeulders


Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over steun voor initiatieven om vitaal thuis te werken

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-36.html